Search results

 1. Blahoslavený Hroznata a klášter Teplá [rukopis] / Lucie Müllerová   .  2006 . 112 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Blahoslavený Hroznata : kritický životopis / Petr Kubín   .  V Praze :  Vyšehrad,  2000 . 284 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 3. Česká společnost a mnišské komunity [rukopis] : případová studie o postojích českého obyvatelstva k řeholnímu životu v oblasti Tepelska a Toužimska / Pavlína Valečková   .  2010 . 165 l. [26] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, I. svazek, Řeholní kanovníci / Milan M. Buben   .  Praha :  Libri,  2003 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 5. K větší cti a slávě : umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století / Pavel Suchánek   .  Brno :  Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Seminář dějin umění,  2007 . 374 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 6. Louka 1190-1990 : 800 let premonstrátského kláštera Louka u Znojma na Moravě   .  Brno :  Cesta,  1990 . 12 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Minulost tepelského kláštera premonstrátů v dokumentech : katalog výstavy archiválií, pořádané k 800. výročí založení kláštera / [text Tadeáš Zdeněk Řehák, Jana Chaloupková]   .  Teplá :  Klášter premonstrátů,  1994 . 45 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku / Martina Bolom-Kotari   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 348 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma / Jan Stejskal   .  Praha :  Mladá fronta,  2004 . 121 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 10. Premonstráti / Ulrich G. Leinsle ; z německého originálu Die Prämonstratenser ... přeložil David Sajvera   .  Praha : Plot, 2020 . 243 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.