Search results

 1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013 / Vilém Knoll (ed.)   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Ad iustitiam et bonum commune : proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku / Libor Jan, Dalibor Janiš a kolektiv   .  Brno :  Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy : prameny, země, kultura : Historický ústav AV ČR,  2010 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre / Hans Maier   .  München :  Deutscher Taschenbuch Verlag,  1986 . ix, 353 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Die ältesten Quellen zur Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB : Josef Azzoni - Vorentwurf zum Codex Theresianus, Josef Ferdinand Holger - Anmerckungen über das österreichische Recht (1753) / herausgegeben von Christian Neschwara   .  Wien ; Köln ; Weimar :  Böhlau,  c2012 . 338 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  rakouská knihovna10/000
 5. Aus Böhmens Verfassungsgeschichte : Staat, Städtewesen, Hussitentum / Jiří Kejř   .  Prag :  Filosofia,  2006 . 517 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Beiträge zur Rechtsgeschichte von Leitmeritz / Otto Peterka und Wilhelm Weizsäcker   .  Prag :  Volk und Reich,  1944 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Cizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)   .  Praha : Auditorium, 2016 . 256 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Cizozemci a spoluobyvatelé : udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské / Marek Starý   .  Praha : Auditorium, 2018 . 767 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Czech law in historical contexts / Jan Kuklík   .  Prague :  Karolinum,  2015 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. České právní dějiny / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2010 . 694 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  České právní dějiny

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.