Search results

 1. Analýza důsledků plánované výstavby komunikace R35 přes území CHKO Český ráj [rukopis] / Ondřej Černohouz   .  2008 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Are EU cohesion policy funds well spent on roads?   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2013 . 45 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. ČSN 75 2130 : křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními   .  Praha :  Český normalizační institut,  2000 . 15 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/100
 4. Die Prager Straße : eine Geschichte des Verkehrsweges von Wien nach Prag in Bildern / Ernst Bezemek, Friedrich Ecker, Jiří Kacetl   .  Schleinbach :  Edition Winkler-Hermaden,  2013 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 5. Ekonomie a problémy automobilové dopravy v České republice [rukopis] / Jan Moudrý   .  2012 . 50 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. The European Development Fund (EDF) contribution to a sustainable road network in sub-Saharan Africa / European Court of Auditors   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2012 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 7. Exploatace silnic a dálnic / František Stránský   .  Praha :  Nakladatelství dopravy a spojů,  1988 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Fenomén vegetačního doprovodu komunikací v historii a současnosti = The phenomenon of the linear vegetation accompanies roads in the past and present / Barbora Modrá   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 28-36.
  article
 9. Flora und Vegetation an Strassen und Autobahnen der Bundesrepublik Deutschland : repräsentativer Überblick über Standorte und Artenzusammensetzung der strassenbegleitenden Vegetation der Bundesrepublik Deutschland sowie ihren ökologischen Wert für Landschaftspflege und Naturschutz / von Tillmann Stottele und Wolfgang Schmidt   .  Göttingen :  [s.n.],  1987 . 418 s., 38 listů tab.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. GIS jako nástroj pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti liniových staveb / Martina Kiriláková   .  2019 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.