Search results

 1. Devátá 9. mezinárodní konference pozemkových úprav : Jestřábí, 13.9.-15.9.1999 / vyd. Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  1999 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Acta Pruhoniciana. 98/2011   .  Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,  2011 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 3. Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Ohníč [rukopis] / Jana Hrnčířová   .  2013 . 71 l., [2 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Dětřichov [rukopis] / Lucie Minková   .  2011 . 90, 12 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza institucionálních, organizačních a administrativních aspektů pozemkových úprav : [rukopis] (diplomová práce) / Zlata Pavlíčková   .  2001 . 78 s., 7 s. graf. a m. příl., 8 listů vol. m., graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza provádění pozemkových úprav v severočeském a východočeském regionu České republiky / Klára Jarošová   .  2016 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza změn využití krajiny v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm / Ludmila Kutišová   .  2016 . 61 listů, 19 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje / Magdalena Maršíková, Zbyněk Maršík   .  Praha :  Libri,  2007 . 182 s., [3] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 9. Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav : metodika / Miroslav Dumbrovský a kol. ; vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1995 . 55 s., 28 s. obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Historické mapy obcí a pozemkové úpravy v českých zemích / Jarmila Podzimková ; [vyd.] Ministerstvo zemědělství České republiky   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství České republiky,  1994 . 74 s., 14 obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000