Search results

 1. Auguste Comte : 150 let od smrti : sborník textů / Marek Loužek ... [et al. ; předmluva Václava Klause]   .  Praha :  CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku,  2008 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Auguste Comte a Tomáš Garrigue Masaryk / Miloslav Bednář   .  Auguste Comte.s. 19-28.
  article
 3. Auguste Comte jako likvidátor filozofie / Ján Pavlík   .  Auguste Comte.s. 45-61.
  article
 4. The Cambridge companion to Carnap / edited by Michael Friedman and Richard Creath   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2007 . xvii, 371 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Česká historiografie a pozitivismus : světonázorové a metodologické aspekty / Tomáš Vojtěch   .  Praha :  Academia,  1984 . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 6. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století / Ladislav Major   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  sklad F290/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Bd. 7, Positivismus, Historismus, Hermeneutik / Herausgegeben von Manfred Riedel   .  Stuttgart :  Philipp Reclam jun.,  1991 . 463 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Krize západní filosofie / Vladimír Solovjov ; [z ruštiny přeložil Alan Černohus]   .  Velehrad : Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma ; Centrum Aletti Velehrad-Roma,  2001 . 196 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr10/000
 9. Leninská dialektika o metafyzice pozitivismu : zamyšlení nad knihou V.I. Lenina "Materialismus a empiriokriticismus" / E.V. Iljenkov ; z ruš. přel. Eva Ekrtová ; předml. L.K. Naumenko   .  Praha :  Svoboda,  1984 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu / Maurice Cornforth ; Z angl. orig. ... In Defence of Philosophy against Positivism and Pragmatism ... přel. Leopod Berthauer a Josef Macháček   .  Praha :  SNPL,  1953 . 269, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.