Search results

 1. Analysis of the Corpus of Texts Generated by ChatGPT for Teaching Reading Comprehension / Tereza Kubánková   .  2024 . 215 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Činnosti k rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání / Eva Koželuhová   .  Praha : Raabe, 2024 . 152 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů / Eva Koželuhová   .  Praha : Portál, 2022 . 157 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání / Eva Koželuhová, Radka Wildová   .  [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021 . 1 online zdroj (252 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 5. Čtení - reflexe - interpretace : elementární úvod do práce s textem / Jaroslav Novotný   .  Praha : Togga, 2021 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Čtu, píšu, rozumím : soubor pracovních listů k procvičování čtení a psaní na 1. stupni ZŠ : téma - roční období / Dagmar Šimková   .  V Praze : Pasparta, 2021 . 65 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Deutsch als Fremdsprache : [rukopis] Leseverstehen im Deutschunterricht an den tschechischen Grundschulen : Lehrwerkanalyse aus der Sicht des Leseverstehens / Hana Procházková   .  2006 . 1 sv. [různé stránkování]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Inspirace pro rozvoj gramotností PISA : úlohy ze čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti / Zuzana Janotová, Jana Hanušová, Tomáš Chrobák, Monika Olšáková, Václav Fiala, Dana Pražáková, Veronika Fiedlerová, Petra Hlawatschke   .  Praha : Česká školní inspekce, [2020]  ©2020 . 192 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Porozumění čtenému textu u žáků třetích ročníků v jejich mateřském jazyce v ČR a Pensylvánii (na základě srovnávacího testu PSSA) / Karolína Burian   .  2022 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Porozumění textu a obsahová analýza neuměleckého textu / Diana Homolková   .  2021 . 160 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.