Search results

 1. The act of reading : a theory of aesthetic response / by Wolfgang Iser   .  Baltimore ; London :  Johns Hopkins University Press,  1978 . xii, 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BO - Koten Mgr.00/100
 2. Anglický jazyk : čtení a poslech s porozuměním : příprava k maturitě / Jana Pernicová, Kateřina Ulrychová   .  Praha :  Fortuna,  2004 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 3. Angličtina : 100 cvičení pro lepší porozumění mluvenému slovu / Karl Prater, Lucie Poslušná   .  Brno :  Computer Press,  2008 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Comprehension of AAE by non-native speakers of English / Jan Březina   .  2019 . 66 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Čteme se skřítkem Alfrédem : čtení s porozuměním a hry s jazykem / Jiřina Bednářová   .  Brno :  Computer Press,  2006 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Čtenářská gramotnost z lingvodidaktického hlediska / Radana Metelková Svobodová   .  V Ostravě :  Pedagogická fakulta Ostravské univerzity,  2008 . 200 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 7. Deskripce základních rozdílů žáků s dyslexií a běžné populace z hlediska čtení s porozuměním a základních logických úvah / Ivana Cibulková   .  2017 . 68, 6 listů, [7] nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Dyslexie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení pro 4.-5. ročník ZŠ / Dita Nastoupilová ; ilustroval Petr Šrédl   .  Praha : Fragment, 2019 . 31 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Generační rozdíly ve vnímání anglicismů v češtině / Markéta Koštovalová   .  2018 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hermeneutika jako teorie porozumění : od základních otázek jazyka k výkladu bible / Petr Pokorný ... [et al.]   .  Praha :  Vyšehrad,  2006 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000