Search results

 1. 1000 let obyvatelstva českých zemí / Vladimír Srb   .  Praha :  Karolinum,  2004 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr21/000
 2. A reflection on population stability and the labor market by people living in Czech border regions = Reflexe stability obyvatelstva a trhu práce populací českého pohraničí / Tomáš Havlíček, Alena Matušková   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 123-137.
  article
 3. Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXVIII, 1993, 1 / vyd. Univerzita Karlova   .  Praha :  Karolinum,  1994 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXII, 1997, 1 / vyd. Univerzita Karlova, Praha   .  Praha :  Karolinum,  1997 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 5. Ahoj Evropo [elektronický zdroj] : průvodce mladých Evropou a Evropskou unií   .  Praha :  Delegace Evropské komise v České republice,  2002 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Aktuální populační situace se zaměřením na budoucí vývoj trhu práce na příkladu Euroregionu Elbe/Labe [rukopis] = The current demographic situation focused on the future development of the labor market in the Euroregion Elbe/Labe / Martin Teplý   .  2008 . 61 l., 2 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza a strategický rozvoj mikroregionu Venkov [rukopis] = The analysis and strategic development of the microregion Venkov / Eliška Ondrušová   .  2008 . 51 l., 13 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza činností a cílů Probační a mediační služby / Petra Troppová   .  2018 . 71 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza demografického vývoje a zdravotního stavu obyvatel Severočeského regionu : epidemiologická studie E/2460-1 Interní grantové agentury MZ ČR / hl. řeš. Lubomír Tichý ; spoluřeš. Pavel Čížek, Jozef Král ; vyd. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Krajská hygienická stanice,  1995 . 16 s., 32 s. graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Analýza internetového marketingu v České Republice [rukopis] = Analysis of internet marketing in the Czech Republic / Michal Jonák   .  2008 . 47 l., 2 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.