Search results

 1. Analýza možností využití odpadů z odsíření kouřových plynů a využití popílků : (samostatně vázaná příloha č. 8 k závěrečné zprávě) : A 12-321-807-01-03 A/2 / Miloslav Vysloužil ; vyd. Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Ostrava   .  Ostrava :  Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu,  1989 . 37 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. ČSN 72 2071 : popílek pro stavební účely - společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení / vyd. Český normalizační institut, Praha   .  Praha :  Český normalizační institut,  2000 . 34 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 3. Elektrárenský popílek jako možná druhotná surovina / [rukopis] Michaela Musilová   .  1996 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Fly ash / Peter Fečko...[et al.]   .  Ostrava :  VŠB - Technical University of Ostrava,  2005 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr01/000
 5. Hodnocení popílků na základě vyluhovacích testů / [rukopis] Michaela Musilová   .  1998 . 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Likvidace a recyklace popílků z tepelných elektráren / Štěpánka Bažantová ; vyd. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha   .  Praha :  Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací,  1989 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 7. Likvidace a recyklace popílků z tepelných elektráren / Štěpánka Bažantová   .  Praha :  Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací,  1988 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD : závěrečná práce / Václav Urban ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem,  1993 . 56 s., 18 tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Nakládání s odpady v elektrárně Počerady [rukopis] / Miroslav Gänsel   .  2011 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Odpady ze spalovacích procesů [rukopis] / Radek Földy   .  2012 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100