Search results

 1. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta / Petr Slováček   .  Opava : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2017 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Apoštol filosofů : studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii / Milan Hanyš   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií,  2014 . 275 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Cesty do utopie / Martin Buber ; z německého originálu Pfade in Utopia ... přeložil Petr Bláha   .  Mělník : Přestupní stanice, 2021 . 178 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Co s Carlem Schmittem? / Jean-François Kervégan ; přeložil Martin Pokorný   .  Praha : OIKOYMENH, 2015 . 239 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 5. Dvě těla krále : studie středověké politické teologie / Ernst H. Kantorowicz ; [přeložila Daniela Orlando]   .  Praha :  Argo,  2014 . 619 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Die Islamisierung des Islam : imaginäre Welten einer politischen Theologie / Aziz Al-Azmeh ; Aus dem Englischen von Ulrich Enderwitz   .  Frankfurt :  Campus,  c1996 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Odvrácená strana evropského politického myšlení - Carl Schmitt / Petr Slováček   .  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2016 . 113 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 8. Panství a spása : politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě / Jan Assmann ; přeložil O. Vochoč   .  Praha :  OIKOYMENH,  2012 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/200
  volný výběr10/000
 9. Politická theologie : čtyři kapitoly k učení o suverenitě / Carl Schmitt ; přeložili Jan Kranát a Otakar Vochoč   .  Praha :  OIKOYMENH,  2012 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000