Search results

 1. Dějiny žurnalistiky na Moravě : první století českých časopisů 1848-1948 / Jaromír Kubíček   .  V Brně :  Muzejní a vlastivědná společnost,  2013 . 279 s., [16] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Duch Národních novin / Karel Havlíček Borovský   .  Praha : Odeon, 1971 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Jazyk a styl editorialů a komentářů Erika Taberyho v časopise Respekt / Karolína Pajerová   .  2020 . 107 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Karel Horký - rytíř ulice : život a dílo novinářského buřiče / Štěpán Filípek   .  Praha :  Academia,  2015 . 958 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. O demokracii, novinách a českých poměrech : výbor z publicistických prací / Karel Čapek ; uspořádal [a úvodní studii napsal] Ivan Klíma   .  Praha :  Academia,  2003 . 226 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Politická publicistika Karla Kyncla / [rukopis] Jan Sklepník   .  2004 . 48 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Pražské jaro v médiích : výběr z dobové publicistiky / Jiří Hoppe   .  Praha : Brno :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Doplněk,  2004 . 441 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. "Račte to podepsat libovolnou šifrou" : prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935) / Richard Vašek   .  Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2018 . 357 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Rok 1848 v projevech současníků / Úvodní studii napsal a poznámkami doprovodil K.J. Beneš   .  V Praze :  Melantrich,  1948 . 208-[II] s.
  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.