Search results

 1. Deník chartisty, aneb, Stalo se v kraji zvykem / František Vaněček   .  V Praze :  Primus,  1990 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků : před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989 : [dvě historické studie doplněné edicí vybraných dokumentačních materiálů] / Jiří Hoppe, Jiří Suk   .  Praha :  Euroslavica,  2008 . 165 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989 : sborník dokumentů / [Editoři] Růžena Hlušičková a Blanka Císařovská   .  Brno :  Maxdorf,  c1994 . 281 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Jenom ne strach : Vyprávění Ctirada Mašína / Ota Rambousek ; Doslov Ludvík Sláma   .  Praha :  Nezávislé tiskové středisko,  1990 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. KAN 1968-2008 : čtyřicet let úsilí o polidšťování politiky : sborník textů a dokumentů / připravil Pavel Holba   .  Praha :  Klub angažovaných nestraníků : Euroslavica,  2008 . 204 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Kdo byli a co chtěli? / Ervin Hollós ; [přel. Ladislav Bystričan]   .  Praha :  Svoboda,  1972 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Novoroční filipika 1995 : disent a Charta 77 v pojetí Milana Otáhala / Vilém Prečan   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR,  1995 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/200
 8. Od demokratického socialismu k demokracii : nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968-1972 / Jiří Pernes. Skleněná kulička / Jarmila Potměšilová   .  Brno :  Barrister & Principal,  1999 . 215 s., [4] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Opozice '68 : sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara / Jiří Hoppe   .  Praha :  Prostor,  2009 . 390 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 / Milan Otáhal   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  2011 . 649 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.