Search results

 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. PolitologicaČ. 5 2006   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2003- . ^^^sv.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F00/100
 2. Alkibiadés I ; Alkibiadés II ; Hipparchos ; Milovníci / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]   .  Praha :  OIKOYMENH,  1996 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 3. Anarchy, state, and utopia / Robert Nozick   .  [New York] :  Basic Books,  c1974 . xvi, 367 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Anti-Dühring : Pana Evžena Dühringa převrat vědy / Bedřich Engels ; Z něm. orig. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft [Anti-Dühring] přel. Ivan Hálek ; Z red. a dod., pozn., přípr. práce, dopisy a rejstříky přel. Miluše Svatošová   .  Praha :  Svoboda,  1949 . 355, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. Antická státověda v díle M.T. Cicerona / Petr Dostalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Antológia z politickej a právnej filozofie / Jarmila Chovancová   .  Žilina :  Poradca podnikateľa,  2007 . 297 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Antropocentrismus v renesanční filosofii [rukopis] / Ivana Zoulová   .  2013 . 108 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Antropologické předpoklady politického myšlení Carla Schmitta / Petr Slováček   .  Opava : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2017 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 9. Apologet der Konsequenz : der Prager deutsche Philosoph Max Steiner / Jörg Krappmann   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Aristoteles - Politik / herausgegeben von Otfried Höffe   .  Berlin :  Akademie Verlag,  2001 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100