Search results

 1. The anarchist revolution : polemical articles 1924-1931 / Errico Malatesta ; edited and introduced by Vernon Richards   .  London : Freedom Press, 1995 . 123 strany
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Angažovaná čítanka Romana Jakobsona : články, recenze, polemiky 1920-1945 a Moudrost starých Čechů / Jindřich Toman (editor)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (298 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 3. Antialkorán, aneb, Nejasný svět T.H. / Patrik Ouředník ; ilustroval Jiří Slíva   .  Praha : Volvox Globator, 2017 . 84 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Apologie pro opata Viléma : latinsko-české vydání / Bernard z Clairvaux ; úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková   .  Praha : OIKOYMENH, 2018 . 177 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Bible a postmoderní představivost : písmo jako scénář života / Walter Brueggemann ; z anglického originálu Texts under negotiation: the Bible and postmodern imagination ... přeložil a bibliografii doplnil Petr Sláma   .  V Praze : Vyšehrad, 2016 . 162 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Biskup Severus z Ašmúnajnu : křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě / Mlada Mikulicová   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 266 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Bohuslava Bílejovského Kronika česká : studijní texty ETF v Praze / [k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Ota Halama]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze : Evangelická teologická fakulta,  2011 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Der Brief des Lord Chandos : erfundene Gespräche und Briefe / Hugo von Hofmannsthal ; Nachwort von Lorenz Jäger   .  Frankfurt am Main :  Fischer Taschenbuch Verlag,  2012 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 9. Budoucnost náboženství / Richard Rorty, Gianni Vattimo ; editor Santiago Zabala ; [z angličtiny přeložila Lucie Johnová]   .  Praha :  Karolinum,  2007 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 10. Bůh je dobrý : De voluntate Dei, De omnipotentia Dei / Rupert z Deutzu ; [úvod, výběr a překlad z latiny Edoardo Arborio Mella, mnich z Bose ; z italského vydání ... přeložil Josef Koláček]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2013 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000