Search results

 1. A. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu ; B. Listy / Benedikt de Spinoza ; [spis A] z nizozemského jazyka přeložil František Kalda, [spis B] z latiny přeložil Josef Hrůša   .  V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932  V Praze : tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze . xii, 276 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Akademia / sepsal Jan Purkyně   .  V Praze :  Nákladem Jana Purkyně,  1861 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Aktuální problémy rozvoje výpočetní techniky : pracovní materiál pro řídící pracovníky v resortu škol / V. Vinokurov, K. Zujev ; [překlad z ruštiny]   .  Praha :  Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR,  1985 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Alchymie a lékařství ; Tajemství adeptů / Alexander von Bernus ; z německých originálů Alchemie und Heilkunst ... a Das Geheimnis der Adepten ... přeložil Pavel Krummer ; doslovem opatřil Milan Kolář   .  Praha : Malvern, 2015 . 222 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Ameisenbüchlein, oder, Anweisung zu einer Vernünftigen Erziehung der Erzieher / von Ch.G. Salzmann   .  Schnepfenthal :  Buchhandlung der Erziehungsanstalt,  1806 . viii, 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Analogia entis / Erich Przywara ; [z německého originálu ... přeložil Karel Říha]   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2007 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Anangaranga, aneb, Herna boha lásky / Kaljánamalla ; [přeložil, předmluvu a doslov napsal Vladimír Miltner ; ilustrace Bohumil Vašák]   .  Praha :  Mladá fronta,  1992 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Anarchismus a jeho ideály / Cindy Milstein ; z anglického originálu Anarchism and its aspirations přeložili Pavel Houdek (prolog a 1. kapitolu) a Arnošt Novák (2., 3., 4. a 5. kapitolu)   .  V Praze : Nakladatelství Neklid spolku Svobodná knihovna z.s., 2020 . 155 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Anarchismus a jeho ideály
 9. Anatomie melancholie / Robert Burton ; z anglického originálu vybral a přeložil Miroslav Petříček ; [úvodní verše přeložil Martin Pokorný ; doslov Karel Thein]   .  Praha :  Prostor,  2006 . 329 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Andělé : teologické úvahy / Romano Guardini ; [z němčiny přeložil Vojtěch Pola]   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  1998 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100