Search results

 1. Abstrakty 19. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 26.-27.3.2013 / [editor Dana Feltlová]   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2013 . 41 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Abstrakty 21. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 24.-25.3.2015   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2015 . 31 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Aktuální otázky kinantropologie : pohyb a somatomentální vývoj osobnosti / Bohumil Svoboda, Václav Hošek   .  Praha :  Karolinum,  1992 . 132 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr91/000
 4. Boomwhackers v mateřské škole / Iveta Kopřivová   .  2021 . 70 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Cvičíme při hudbě : Příručka pro instruktory pohybové výchovy SSM a P[ionýrské] O[rganizace] SSM / Za red. Petra Šmolíka a Jaroslava Havla zprac. kol ; Il. Bedřich Skála   .  Praha :  Mladá fronta,  1978 . 284, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Cvičíme s dětmi : Metodika zákl. pohybové výchovy pro nejmenší cvičence / Obr.: Zdenka Marie Smítková ; Autoři říkadel: [kol.] ; Předml.: Jana Berdychová ; Fot.: Josef Smítka   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1962 . 161, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Cvičíme se zvířaty / text: Radzi Chinyanganya ; ilustrace: Francesca Rosa   .  Praha : Dobrovský s.r.o., 2023 . 95 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Činnosti a náměty pro rozvoj hudebnosti v mateřské škole / Barbora Jelenová   .  2020 . 56 listů, [29] listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ : (didaktika hudební výchovy) / Blanka Knopová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2005 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. Determinanty rozvoje talentu k pohybové činnosti / Miloslav Kodým a kolektiv [Jaroslava Čermáková, Jaroslav Hron, Ludmila Kotková, Jiří Pán ... [et al.]]   .  České Budějovice :  Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích,  1974 . 61 s., tab.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.