Search results

 1. Bludné duše Václava Beneše Třebízského a Psohlavci Aloise Jiráska - srovnávací studie [rukopis] / Alena Lhotová   .  2013 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění / František Matějek ; [z pozůstalosti připravil k vydání Jan Janák]   .  Brno :  Matice moravská,  2000 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. 1. (díl, Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do 1. poloviny 13. stol / František Graus   .  Praha :  SNPL,  1953 . 374, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/010
  kat. historie FF00/100
 4. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. 2. díl, Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419 / [Autor:] František Graus   .  Praha :  ČSAV,  1957 . 632, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. historie FF00/100
 5. Dětství a dospívání poddaných na Moravě ve druhé polovině 18. století na příkladu slavkovského panství / Věra Slováková   .  Brno : Matice moravská, 2022 . 288 stran, viii stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska : Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století / [Autor:] František Matějek   .  Praha :  ČSAV,  1959 . 511, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 7. Hospodářská politika Viléma II. z Pernštejna (1436-1521) v zrcadle dobových pramenů (urbářů, účetních register, osobní korespondence) [rukopis] / Martin Hruška   .  2014 . 81 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Krizový management barokní ekonomiky? : panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660-1720) / Jaroslav Čechura   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 333 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? : proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy / Alice Velková   .  Praha :  Historický ústav,  2009 . 586 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Majetkové poměry obyvatel Bíliny na sklonku předbělohorského období z pohledu Gruntovní knihy z let 1592-1689 / Marek Lisák   .  2015 . 119 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.