Search results

 1. Akciová společnost "Měšťanský pivovar Ústí nad Labem" v letech 1893-1938 / [rukopis] Petr Bláha   .  1999 . 84, 27 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a projekce trhu piva : [rukopis] Gabriela Hošková   .  2002 . 71 s., 18 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza možností snižování nákladů v pivovarnictví a jejich aplikace na malý pivovar [rukopis] / Kristýna Švehlová   .  2013 . 97 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza vývoje pivovarnictví České republiky na příkladu pivovaru Svijany, a. s. [rukopis] / Lucie Dědečková   .  2013 . 67 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza vývoje pivovarnictví v České republice se zaměřením na Žatecký pivovar, spol. s. r. o. / Karolína Bednářová   .  2015 . 79 listů, 16 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Arondace schwarzenberského majetku v severozápadních Čechách / Vít Pávek   .  2016 . 119 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Blahoslavený sládek : kapitoly z dějin piva / Josef Staněk   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  1998 . 312 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  HI - Hrubá doc.00/100
 8. Blahoslavený sládek : kapitoly z dějin piva / Josef Staněk ; [ilustroval Jiří Winter-Neprakta]   .  Praha :  Práce,  1984 . 310 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Českobrodské pivovarství / dle domácích pramenů Jozef Miškovský   .  V Českém Brodě : nákladem kněhkupectví Božetěcha Miškovského, [1914] . 133 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny piva : od zrození až po konec středověku / Jaroslav Novák Večerníček   .  V Brně : CPress, 2015 . 143 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100