Search results

 1. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze / Martin Kaleja   .  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015 . 109 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Analýza pojetí autority u jedinců s lehkou mentální retardací / Jana Svobodová   .  2016 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Buď špička mezi lektory : 3T: techniky, tipy a triky / Lucie Gramelová   .  Praha : Lucie Gramelová - Jazykový koutek,, 2019 . 164 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Buď špička mezi lektory
 4. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností / Vlastimil Švec a kolektiv   .  Brno :  Paido,  2002 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. The development of communicative competence in pupils with mild mental disorder / Eva Zezulková   .  Ostrava :  University of Ostrava, Pedagogical Faculty  2014 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání / Tomáš Janík   .  Brno :  Paido,  2009 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Didaktika ekonomických předmětů / Pavel Krpálek, Katarína Krpálková Krelová   .  Praha :  Oeconomica,  2012 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru / Ondřej Hník   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr00/010
 9. Didaktika pro vysokoškolské učitele : [vybrané kapitoly] / Libuše Podlahová a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2012 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Kresta Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 10. Herecky tvůrčí schopnosti pedagoga v Mš / Lucie Fronková   .  2018 . 72 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100