Search results

 1. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka / Peter Gavora   .  Nitra :  Enigma,  2010 . 216 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Analýza faktorů ovlivňujících motivaci k učení žáků vybraných ZŠ a gymnázií v Ústeckém kraji [rukopis] / Jitka Klofcová   .  2012 . 52 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza vybraných postupů práce v přípravných třídách na základních školách [rukopis] / Lenka Mindeková   .  2015 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Diagnostická činnost učitele : sborník materiálů z kolokvia "25 let spolupráce mezi katedrou pedagogiky a psychologie PF v Ústí n. L. a sekcemi pedagogiky, psychologie a přípravy pionýrských pracovníků VŠ Drážďany" / [kolektiv autorů]   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Ústí n. L.,  1989 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Diagnostika - učitel - žák / Blanka Křováčková   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Diagnostika dětských pojetí a její využití v pedagogické praxi / Pavel Doulík, Jiří Škoda   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2008 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr42/030
 7. Diagnostika jazykového vývoje : diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku: testová příručka / Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík   .  Praha :  Grada,  2014 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky / Vladimír Hrabal st., Vladimír Hrabal ml.   .  Praha :  Karolinum,  2002 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
  FY - Hejnová dr.00/100
  PS - Louková Mgr.00/100
  volný výběr41/000
 9. Diagnostika prekonceptů vybraných společných pojmů mezi přírodopisem a chemií na základní škole [rukopis] / Veronika Vondráková   .  2007 . 149 l. [35] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením / Milan Valenta, Jan Michalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 95 s.
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.