Search results

 1. A. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu ; B. Listy / Benedikt de Spinoza ; [spis A] z nizozemského jazyka přeložil František Kalda, [spis B] z latiny přeložil Josef Hrůša   .  V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932  V Praze : tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze . xii, 276 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Polemika Egona Bondyho s evangelickým teologem Milanem Balabánem [rukopis] / Jitka Šichtancová   .  2009 . 79 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Výbor z díla : rané spisy / F. W. J. Schelling ; z německých originálů přeložili Miroslav Petříček a Jan Patočka ; texty vybral, uspořádal a poznámkami opatřil Milan Sobotka]   .  Praha :  Svoboda,  1990 . 312 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E70/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200