Search results

 1. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek   .  Praha : Academia, 2016 . 319 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. The aesthetics of decay : nothingness, nostalgia, and the absence of reason / Dylan Trigg   .  New York :  Peter Lang,  c2009 . xxix, 265 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Ach, ta paměť!, aneb, Jak se efektivně učit / Herbie Brennan ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Braunová ; ilustroval Jiří Votruba]   .  Praha :  Amulet,  2000 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 4. Aktivní hranice v Evropě : identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru / Karel B. Müller (editor), Luděk Fráně, Kamil Fleissner, Daniel Kný   .  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2021 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Alzheimerova choroba a její vliv na pečující rodinu [rukopis] = The Alzheimer's disease and the effect to solicitous family / Šárka Petřinová   .  2010 . 97 l. [22] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Alzheimerova choroba očima rodinných příslušníků / Martina Jarošová   .  2015 . 87 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Aristotelés o paměti / Richard Sorabji   .  Praha :  Petr Rezek,  1995 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Associative memory in english language teaching [rukopis] / Ondřej Chudada   .  2014 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Audiovizualita jako prvek ve fotografii [rukopis] / Jiří Dvořák   .  2012 . 30 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.