Search results

 1. Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha, 24.4.1997 / vyd. BIJO, Praha   .  Praha :  BIJO,  1997 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
 2. Analýza půd. III, Jednotné pracovní postupy / Jiří Zbíral ...[et al.]   .  Brno :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  2004 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TEV - Pilařová Ing.10/000
  volný výběr11/000
 3. Analýza půd. II, Jednotné pracovní postupy / [sestavil] Jiří Zbíral a kol.   .  Brno :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  2003 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TEV - Pilařová Ing.10/000
  volný výběr11/000
 4. Analýza půd. I, Jednotné pracovní postupy / Jiří Zbíral   .  Brno :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  2002 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TEV - Pilařová Ing.10/000
  volný výběr11/000
 5. Bilance živin v ekologickém zemědělství = Nutrients balance in organic farming / Bořivoj Šarapatka, Eduard Pokorný   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 43-45.
  article
 6. Bilancia organickej hmoty v ekologickom a low input systéme hospodárenia = Soil organic matter balance and low input farming system / Zuzana Lehocká, Štefan Žák   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 46-49.
  article
 7. ČSN ISO 10381-6 : kvalita půdy - odběr vzorků. Část 6, Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři / vyd. Český normalizační institut, Praha   .  Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 7 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 8. ČSN ISO 10694 : kvalita půdy - stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu / vyd. Český normalizační institut, Praha   .  Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 11 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 9. ČSN ISO 11048 : kvalita půdy - stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině / vyd. Český normalizační institut, Praha   .  Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 10. ČSN ISO 11261 : kvalita půdy - stanovení celkového dusíku : modifikovaná Kjeldahlova metoda / vyd. Český normalizační institut, Praha   .  Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 7 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100