Search results

 1. Analýza mikrobních společenstev jeskynních sedimentů / Jana Jeriová   .  2015 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza půdních mikrobních společenstev na výsypkách / Eva Filusztková   .  2015 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu kombinovaných remediačních zásahů / Tereza Matějíčková   .  2015 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu modelového bioremediačního experimentu / Lucie Berkyová   .  2018 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ekologie půdy / Hana Šantrůčková, Eva Kaštovská, Jiří Bárta, Ladislav Miko, Karel Tajovský   .  České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Hodnocení lokality s důrazem na složení půdního mikrobního společenstva [rukopis] / Jana Pavlorková   .  2010 . 86 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Imobilizace dusíku v biomase hub a jeho zpětné využití rostlinami / Lukáš Bystrianský   .  2015 . 77 listů, 37 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Modern soil microbiology / edited by Jan Dirk van Elsas, Janet K. Jansson, Jack T. Trevors   .  Boca Raton : London :  CRC Press ; Taylor & Francis,  c2007 . 646 s., [24] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Přeměna xenobiotik v kořenových systémech rostlin s využitím rhizosférních mikroorganismů / Petr Štursa ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 117-122.
  article
 10. Příspěvek koprofágních brouků a mikroorganismů k rozkladu fekálií domácího skotu / Tereza Hubáčková   .  2018 . 97 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100