Search results

 1. Agricultural statistics : data 1995-2004   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Agroekologické aspekty hospodaření v oblasti s vyšší antropogenní zátěží / [rukopis] Jitka Vítová   .  1998 . 40 s., 19 s. tab., graf., m. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Agroforestry for soil conservation / Anthony Young   .  Wallingford :  CAB International,  1989 . 276 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Aktuální stav hlavních odvodňovacích zařízení v zemědělské krajině ČR se zaměřením na odtokové kanály a krytá potrubí [rukopis] / Daniel Frank   .  2007 . 55 l., [19] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub / Michaela Matěnová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 200-202.
  article
 6. Altlastensanierung : Sicherung, Sanierung und Folgenutzung kontaminierter Flächen / Hrsg. Karl-Werner Kiefer   .  Berlin :  Springer,  1994 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Analýza institucionálních, organizačních a administrativních aspektů pozemkových úprav [rukopis] : (diplomová práce) / Zlata Pavlíčková   .  2001 . 78 s., 7 s. graf. a m. příl., 8 listů vol. m., graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha, 24.4.1997 / vyd. BIJO, Praha   .  Praha :  BIJO,  1997 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Analýza půd. I, Jednotné pracovní postupy / Jiří Zbíral   .  Brno :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  2002 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 10. Analýza půd. II, Jednotné pracovní postupy / [sestavil] Jiří Zbíral a kol.   .  Brno :  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  2003 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.