Search results

 1. Analýza hospodaření organizací sociální péče v Karlovarském kraji s různou právní formou / Petr Blažek   .  2015 . 92 listů, 14 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza hospodaření poskytovatelů sociálních služeb pro seniory na Pelhřimovsku [rukopis] / Petra Petráňová   .  2010 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza současné aplikace zákona č.108/2006 o sociálních službách v praxi ve Šlukovském výběžku [rukopis] = Analysis of current application of social service act 108/2006 in Sluknov region / Zuzana Tvrdíková   .  2008 . 58 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza využití příspěvku na péči u dětí s tělesným postižením [rukopis] / Lada Spiříková   .  2014 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Faktory ovlivňující rozhodování posudkových lékařů v řízení o příspěvku na péči - na příkladu případové studie dětí s diabetem na Teplicku / Adéla Kaplanová   .  2017 . 61 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hospodaření vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji [rukopis] = The economics of the selected social services providers in the Ústecký region / Petra Jílková   .  2009 . 68 l., [30] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku [rukopis] = Comparison of social care systems in the Czech Republic and Spain / Barbora Hančilová   . . 78 l., [2] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Management sociálních služeb se zaměřením na řízení domů pro seniory [rukopis] / Miroslava Vondrušková   .  2011 . 88 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany [rukopis] = Special benefits for severely handicapped / Monika Blahnová   .  2009 . 95 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Možné zdroje financování dětského domova [rukopis] / Ilona Hellerová   .  2014 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100