Search results

 1. ¡Que el pueblo mande! : levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe / Vladimíra Dvořáková, Radek Buben, Jan Němec   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2012 . 363 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/010
 2. 2.1989

  1989 : Sturz der Diktaturen / Erhard Stackl   .  Wien :  Czernin,  c2009 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 3. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí / Marián Kubeš, Ľubica Šebestová ; [překlad Antonín Petráň]   .  Praha :  Grada,  2008 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. 50 Cases of Good Practise : guide for training in SMEs   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2009 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 5. Alokace rozpočtových prostředků EU v příhraničních oblastech: případová studie Euroregionu NISA / Ivana Šimíková   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 202-208.
  article
 6. Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech / Blanka Říchová a kol., další autoři: Petr Jüptner, Martin Riegl, Kamil Švec   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 . 251 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Ani vojna, ani mír : velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války / Vít Smetana   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2016 . 663 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Anthropologies of class : power, practice and inequality / edited by James G. Carrier and Don Kalb   .  Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xiii, 232 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Antigraffiti : ochrana kamene : testování antigraffiti prostředků pro ochranu památek z kamene II / Ivana Maxová a kol.   .  Praha :  Idea servis,  2007 . 65 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady / Ondřej Beránek (ed.)   .  Praha :  Academia,  2013 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000