Search results

 1. Analýza sociálních potřeb sluchově postižených : [rukopis] Jiří Pešta   .  2005 . 47 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Architektonické bariéry jako jeden z hlavních prvků ztěžující integraci těžce zdravotně postižených občanů do společnosti : [rukopis] Lea Medková   .  1998 . 43 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku / Libuše Ludíková   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Integrace sociálně a zdravotně postižených dětí do společnosti / zpracoval Miroslav Vocilka   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1997 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Integrace zdravotně postižených osob formou volnočasových aktivit : [rukopis] Hana Šíchová   .  2003 . 52 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Integrace zrakově postižených v dospělosti : [rukopis] Romana Řežábková   .  2001 . 55 s., 3 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? : (podíl rodiny při rehabilitaci těžce zrakově postiženého) / Oldřich Čálek   .  Praha :  Novinář,  1987 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotních postižení / Helena Chvátalová   .  Praha :  Portál,  2005 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Kapitoly ze základů speciální pedagogiky : somatopedie : studijní texty pro distanční a kombinované studium / Libor Novosad   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2002 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Komplexní rehabilitace jako předpoklad pro integraci jedince po cévní mozkové příhodě : [rukopis] Lucie Hovorková   .  2003 . 55 s., 25 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.