Search results

 1. Bolest indikátorem kvality ošetřovatelské péče na Dětské klinice v Ústí nad Labem / [rukopis] Jaroslava Jahelková   .  1999 . 53 listů, [18] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Co znamená slovo etika v intenzivní medicíně? : [rukopis] etické problémy odstupňované péče u kriticky nemocných / Anna Holíková   .  1999 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Herní specialista v somatopedii / Milan Valenta a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2003 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Historie hospicového hnutí / [rukopis] Ludmila Kondelíková   .  1999 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care / Betty J. Ackley, Gail B. Ladwig, Mary Beth Flynn Makic   .  St. Louis :  Elsevier Mosby,  2017 . 1008 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  FZS - KOPA - Mgr. Kamila Madarová00/100
  volný výběr10/000
 6. Ošetřovatelská péče o ženy po ablaci prsu / [rukopis] Marie Koptová   .  1999 . 38 listů, [12] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Postavení domácí péče v současném systému primární péče v České republice : [rukopis] zmapování situace v okrese Litoměřice / Miloslava Plíšková   .  1999 . 42 listů, [9] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100