Search results

 1. Alexis de Tocqueville a význam mravů pro demokracii [rukopis] / Veronika Babinčáková   .  2010 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Americká občanská válka očima českých vojáků / Michal Procházka   .  2016 . 45 listů, 4 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Autobiographies : Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave ; My bondage and my freedom ; Life and times of Frederick Douglass / Frederick Douglass   .  New York :  Library of America,  c1994 . 1126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Boj za svobodu : Kapitoly z dějin černošského lidu / Herbert Aptheker ; Z angl. orig. To be free ... přel. Čestmír Komárek ; Přel. rev. Zdeněk Stříbrný a Sáva Heřman ; Předml., kterou k č. vyd. naps. Gabriel d'Arboussier, z franc. přel. ... Heda Margoliová ; Verše [z angl.] přel. Jarmila Urbánková   .  Praha :  Rovnost,  1952 . 291, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Correlation between slavery in the United States and race / Lukáš Paur   .  2023 . 44 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Indie od prakomunismu k otroctví / S.A. Dange ; z anglického originálu "India from primitive communism to slavery" ... přeložili František Sova a Zdena Paříková za odborné spolupráce Oldřicha Friše, který též pořídil připojený slovníček   .  V Praze : Svoboda, 1950 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Kořeny / Wiktor Osiatyński ; z polského originálu Korzeni ... přeložila Pavla Provazníková   .  Praha : Panorama, 1988 . 308 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Motherhood as a Form of Rebellion in Harriet Jacobs Incidents in the Life of a Slave Girl and Sojourner Truth's Narrative of Sojourner Truth [rukopis] / Adéla Hendrychová   .  2023 . 46 l. (82 699 znaků)
  book
 9. Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha ; Dodatek: ukázka ze stati Úvahy o otroctví černochů / Antoine Condorcet ; z francouzského vydání ... přeložil, úvodní studií i poznámkami opatřil Jaroslav Kohout ; ze sborníku Mélange d'économie politique ... přeložil stať Úvahy o otroctví černochů Ivan Sviták   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1968 . 219 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. politologie a filozofie FF00/200
 10. Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě / Henry David Thoreau ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová]   .  Olomouc :  Broken Books,  c2014 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.