Search results

 1. Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda   .  Budapest :  L'Harmattan,  2012 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Applied ontology [elektronický zdroj].   .  [Amsterdam, The Netherlands] :  IOS Press,  c2005-
  journal
 3. Aquinas on being and essence : a translation and interpretation / by Joseph Bobik ; [Aquinas]   .  Notre Dame, Indiana :  University of Notre Dame Press,  c1965 . xv, 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Aristotelská nauka o potencích / David Peroutka   .  Praha :  Filosofia,  2010 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 5. Assemblage theory / Manuel DeLanda   .  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2016 . x, 198 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Der Aufbau der realen Welt : Grundriss der allgemeinen Kategorienlehre / von Nicolai Harmann   .  Berlin :  Walter de Gruyter,  1964 . xx, 559 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Básnicky bydlí člověk / Martin Heidegger ; [přeložil Ivan Chvatík]   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1993 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E60/000
  kat. politologie a filozofie FF00/300
 8. Básnicky bydlí člověk : německo-česky / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík   .  Praha : OIKOYMENH, 2021 . 203 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Bůh a příroda : filozofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 / Zdeněk Neubauer ; k vydání připravili Tomáš Hermann a Zuzana Daňková   .  Praha : Malvern, 2019 . 363 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Bytí a čas / Martin Heidegger ; přeložili Ivan Chvatík ... [et al.]   .  Praha :  OIKOYMENH,  2002 . 487 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr30/010
  PS - Závora Mgr.00/100