Search results

 1. Aktuální témata teorie a praxe vzdělávání dospělých a seniorů / Ivan Bertl   .  Praha : Česká andragogická společnost, z.s., 2018 . 178 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr10/030
 2. Analysis and comparison of forms and methods for the education of older adults in the V4 countries / Renata Kocianová et al.   .  Praha :  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2013 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Analýza vlivu dalšího vzdělávaní na život seniorů / Michaela Prokešová   .  2023 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Celoživotní učení, edukace dospělých a seniorů : (relační a kauzální analýza geneze) / Juraj Kalnický   .  Ostrava :  Repronis,  2014 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. Comparison of possibilities for continuing education for seniors in the United Kingdom and the Czech Republic [rukopis] / Kateřina Brožová   .  2013 . 43 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Edukace seniorů : geragogika a gerontodidaktika / Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová   .  Praha : Grada, 2015 . 232 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/020
 7. Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou / Michal Vostrý et al.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Geragogika : vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov / Ctibor Határ   .  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2014 . 111 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Gerontagogika : vybrané kapitoly / Dana Benešová   .  Praha :  Univerzita Jana Amose Komenského Praha,  2014 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Hodnota poznatků a zkušeností pro život seniorů navštěvující kurzy Univerzity třetího věku v Ústí nad Labem [rukopis] / Barbora Grezlová   .  2015 . 89 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.