Search results

 1. Bibliotheca Strahoviensis. 4-5   .  Praha :  Královská kanonie premonstrátů na Strahově : Strahovská knihovna,  2001 . 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bibliotheca Strahoviensis. 6-7   .  Praha :  Strahovská knihovna : Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  2004 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bibliotheca Strahoviensis. 8-9 /   .  Praha :  Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů,  2007 . 256 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.–18. století = Materiales bohémicos en los fondos históricos de las bibliotecas españolas, portuguesas y mexicanas siglos XV-XVIII / Oldřich Kašpar   .  Praha :  TOGGA,  2008 . 393 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 5. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny : soupis státního daru Německé demokratické republiky / zpracovaly Emma Urbánková a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 122, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Bohemikální erbovníky a heraldické památníky II. [elektronický zdroj] / autorský kolektiv Kristina Hellerová ... [et al.]   .  [Praha? :  Heraldická společnost?,  2013?] . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. České bibliofilské tisky 1896-1936 : Památník národního písemnictví / zpracovala Zuzana Domanjová   .  Praha :  Památník národního písemnictví,  1995 . 91 s., xii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. České tištěné regimenty zdraví : [rukopis] tradice, rozbor interpretace / David Tomíček   .  2004 . 160 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557 / Petr Voit   .  Praha :  KLP,  2013 . 463 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit   .  Praha : Academia, 2017 . 933 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000