Search results

 1. Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání : sborník z konference konané 15.4.2014 / Jan Kalenda (ed.)   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 56 s.
  Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání
 2. Odborná praxe : modul Odborné praxe / Dana Šlechtová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Ústav zdravotnických studií,  2007 . 25 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 3. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. : příručka pro studenty / Radka Michelová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2012 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. : příručka pro poskytovatele praxí / Radka Michelová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2012 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Odborné praxe v kontextu pregraduální přípravy sociálních pracovníků / Zuzana Truhlářová   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 108 stran
  Odborné praxe v kontextu pregraduální přípravy sociálních pracovníků
 6. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci : pro mentorky a mentory / Věra Holasová a kolektiv   .  V Ostravě :  Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita,  2007 . 146 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Význam mezinárodních studentských mobilit na příkladu dobré praxe = Die Bedeutung der internationalen studentischen Mobilität am Beispiel der "guten Praxis" / Miroslava Kubatová Pitrová a kol.   .  Praha : ARSCI, 2016 . 89 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020 . 67 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - prezenční forma studia / Kamila Madarová, Jana Chrásková, Alena Kohlová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 110 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní obor Porodní asistentka - prezenční forma studia / Iveta Ospalíková, Eva Šalanská   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2019 . 140 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000