Search results

 1. Ad majorem evidentiam : literární reprezentace "zřejmého" v textech J.A. Komenského / Lenka Řezníková   .  Praha : Filosofia, 2018 . 255 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Ad majorem evidentiam
 2. Bibliografické, dokumentační a referátové služby v oblasti knihovnictví, bibliografie a VTEI ve východoevropských zemích   .  Praha :  Státní knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví,  1990 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Bibliografie dějin Českých zemí [elektronický zdroj] : databáze literatury vydané v letech (1945) 1990-2013 = The bibliography of the history of the Czech Lands : database of literature published (1945) 1990-2013 / autorky Věra Hanelová, Václava Horčáková, Kristina Rexová   .  Praha :  Historický ústav,  2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Bibliografie na pomoc vědecké práci / [Autor:] I.K. Kirpičevová ; Z rus. orig. Bibliografija v pomošč' naučnoj rabote přel. Miloš Papírník   .  Praha :  SPN,  1963 . 449, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor   .  V Praze : Scriptorium, 2017 . 355 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 6. 6.Duden

  Duden. Bd. 12, Zitate und Aussprüche / herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion: Matthias Wermke... [et al.]   .  Mannheim :  Dudenverlag,  c2008 . 960 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Metodicko-didaktická knihovna něm. jazyka10/000
  sklad D10/000
 7. 7.Duden

  Duden. Bd. 12, Zitate und Aussprüche / herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion: Matthias Wermke... [et al.]   .  Mannheim :  Dudenverlag,  c2002 . 959 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 8. Etymologiae = Etymologie. XIX-XX / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Iva Adámková ... [et al.]   .  Praha :  Oikoymenh,  2009 . 386 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 9. Etymologiae X = Etymologie X / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Lucie Pultrová ; úvodní studie Hana Šedinová   .  Praha :  OIKOYMENH,  2010 . 352 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Etymologiae XI = Etymologie XI / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Barbora Kocánová, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić ; úvodní studie František Šimon, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Čelebić   .  Praha :  OIKOYMENH,  2009 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100