Search results

 1. 10. Magdeburský seminář o ochraně vod : Labe - nové horizonty managementu povodí : 22.-26. října 2002, Špindlerův Mlýn / (eds.) Geller, W. ... [et al.]   .  [Praha] :  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,  2002 . 382 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Ableitung von Zielvorgaben zum Schutz oberirdischer Binnengewässer für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink / Dieter Schudoma [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1994 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Aktualizovaná analýza rizik pro lokalitu Důl chemické těžby o. z. TÚU, DIAMO, s. p. / Zbyněk Vencelides ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 73-76.
  article
 4. Aktuální problémy ochranných pásem vodních zdrojů : sborník přednášek z konference / odb. garant Radomír Muzikář ; vyd. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha   .  Praha :  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,  1996 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
 5. Aktuální problémy ochrany podzemních vod / Josef Říha, Jiří Šilar, Josef Durdil ; vyd. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR, Praha   .  Praha :  Státní zemědělské nakladatelství,  1987 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Analysis and biomonitoring of complex mixtures of persistent halogenated micro-contaminants / Jacob de Boer ; vyd. Vrije Universiteit, Amsterdam   .  Amsterdam :  Vrije Universiteit,  1995 . 323 s., 1 s. tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Analýza povodí Dunaje. Část A, Přehled hlavních výsledků : (WFD roof report 2004) : charakteristika povodí, vliv aktivit člověka na povodí a ekonomická analýza dle článku 5 a přílohy II a III a přehled chráněných území dle článku 6 a přílohy IV Rámcové směrnice EU o vodní politice (2000/60/ES). / [text Ursula Schmedtje]   .  Vídeň :  Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje,  c2005 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 8. Asanace a čištění podzemních a podpovrchových vod : (ekologické škody V) : sborník referátů ze semináře   .  Praha :  BIJO,  1995 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. ATV-DVWK : Jahrbuch 2000   .  Hennef :  ATV-DVWK,  2000 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Bez vody to nejde! : encyklopedie pro školáky / Christina Steinlein, Mieke Scheier ; z německého originálu Ohne Wasser geht nichts! přeložila Michaela Weberová   .  Praha : Portál, 2021 . 91 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.