Search results

 1. 50 let Všeobecné deklarace lidských práv : 10.12.1948 / kolektiv autorů [Jiří Hájek ... et al.]   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1998 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / autoři odborných příspěvků: Matěj Lejsal, Lenka Bočková, Kateřina Šámalová, Pavel Pěnkava, Petr Vojtíšek   .  Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 . 47 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Antidiskriminační zákon : pomoc slabším, nebo převrácená práva? : sborník textů / Anna Čurdová ... [et al.] ; ed. Petr Mach   .  Praha :  Centrum pro ekonomiku a politiku,  2006 . 90 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  volný výběr10/000
 4. Aplikace standardu kvality sociálních služeb č. 2 o ochraně práv a svobod klientů v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách [rukopis] = Application of quality standards No.2 on the rights and freedoms of users at a retirement home in Sloup v Čechách / Petra Balajková   .  2010 . 50 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv / Veronika Bílková   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2014 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Dimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková   .  Praha :  ASPI,  2003 . 226 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 7. Dnes migranti - zítra uprchlíci? : postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu / Věra Honusková, Eliška Flídrová, Linda Janků (eds.) a kol.   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014 . 196 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku / Michal Bobek ... [et al.] (eds)   .  V Praze :  C.H. Beck,  2013 . xix, 269 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv / Štěpánka Zemanová   .  V Praze :  Oeconomica,  2008 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal   .  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 209 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.