Search results

 1. Analýza brownfields a revitalizačních procesů v okrese Svitavy / Lucie Sentenská   .  2018 . 66 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza brownfields v Ústí nad Labem [rukopis] / Jan Dvořák   .  2014 . 77 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza změny využití krajiny po těžbě štěrkopísku v dobývacím prostoru Dobříň a Račice / František Zwettler   .  2018 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 6. Antropogenní vliv Sovětské armády na horninové prostředí v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá - Tábor 17 Jiřice / Marta Sochůrková   .  2016 . 96 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu / Veronika Zemánková   .  2016 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Co a kdo určuje způsob sanace a rekultivace území po dobývání černého uhlí? / Tomislav Střelec   .  Průmyslová krajina 2009.s. 66-71.
  article
 9. COBRA MAN - evropský projekt řešení brownfieldů / Barbara Stalmachová   .  Průmyslová krajina 2009.s. 63-65.
  article
 10. Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině : sborník z konference : / editor Jiří Moravec   .  Praha :  IREAS, Institut pro strukturální politiku,  2005 . 103 s., [4] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000