Search results

 1. Cvičení pro obézní děti / [Autorky:] Josefa Šimsová, Marta Straková ; Kresby: Helena Livorová   .  Praha :  Olympia,  1972 . 120, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Dítě s nadváhou a jeho problémy / Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol.   .  Praha :  Portál,  2015 . 254 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PBALKÓŠ00/100
  volný výběr10/000
 3. Hodnocení postavení dolních končetin a klenby nohy u dětí 10 - 12 let [rukopis] / Jaroslava Micková   .  2015 . 80 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Hodnocení tělesného složení u dětí mladšího školního věku [rukopis] / Nicole Tarantová   .  2013 . 55 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Hodnocení tělesného složení u sportovních a nesportovních tříd základních škol v Ústí nad Labem [rukopis] / Lucie Švédová   .  2014 . 51 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Komparace vybraných aspektů provozování pohybových aktivit českých a rakouských dětí ve věku 11-15 let [rukopis] / Petra Litošová   .  2015 . 101 l., [16] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Obezita a životní styl dětí [rukopis] / Gabriela Rousová   .  2004 . 85 l., [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Obezita u žáků druhého stupně základních škol Ústeckého kraje / Pyšná Jana, Cihlář David, Petrů Dominika, Pyšný Ladislav   .  V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, 2019 . 113 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Obezita u žáků mladšího školního věku na Mostecku [rukopis] / Michaela Sýkorová   .  2013 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence / Jana Pařízková, Lidka Lisá et al.   .  Praha :  Galén : Karolinum,  c2007 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Petrů Dominika Mgr.00/100
  volný výběr30/000