Search results

 1. 6/44 - 5/45 : Ungarisch-Jüdische ZwangsarbeiterInnen: ein topofotografisches Projekt / Maria Theresia Litschauer   .  Wien :  Schlebrügge,  2006 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 2. Deníky Ondřeje Sekory : 1944-1945 / napsal a namaloval Ondřej Sekora ; doslov Hana Kraflová   .  V Praze : Plus, 2016 . 172 stran, 46 nečíslovaných dvojlistů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Deutsche Besatzungspolitik und litauische Gesellschaft 1941-1944 : litauische Reaktionen auf Holocaust und Mobilisierung / Marie Mrázková   .  Praha :  Matfyzpress,  2011 . 114 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. GULAG, fenomén GULAGU v totalitarismu [rukopis] = GULAG, the phenomenon of GULAG in the totalitarianism / Jitka Beránková   .  2009 . 88 l. [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Jáchymov : jeviště bouřlivého století / Klára Pinerová (ed.)   .  Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 . 428 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Jáchymovské tábory - Peklo ve kterém mrzlo : trestanecké tábory nas Jáchymovsku a exemplární pranýřovací tresty pro odpírače těžby uranové rudy / Zdeněk Bauer a kol.   .  V Praze : ZB, 2019 . 959 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr00/010
 7. Kdybych se snad nevrátil-- : korespondence a deníky z totálního nasazení 1942-1945 / Jiří Karen ; k vydání připravil Josef Ruszelák   .  Praha :  Prostor,  2006 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Nová norma sociální odpovědnosti [rukopis] / Petra Kutiková   .  2011 . 62 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Nucená práce : Němci, nuceně nasazení a válka / [texty Jens Binner ... et al. ; překlad Veronika Dudková ... et al.]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2014 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Obchodování s lidmi, problematika nucené práce [elektronický zdroj] : sborník z konference pořádané Ligou lidských práv a Radou Evropy 15.12.2006 v Brně / Pavla Špondrová (ed.)   .  Brno :  Liga lidských práv,  c2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000