Search results

 1. A. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu ; B. Listy / Benedikt de Spinoza ; [spis A] z nizozemského jazyka přeložil František Kalda, [spis B] z latiny přeložil Josef Hrůša   .  V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932  V Praze : tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze . xii, 276 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. The Cambridge companion to Descartes / edited by John Cottingham   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  c1992 . xii, 441 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. The Cambridge companion to Hobbes / edited by Tom Sorell   .  Cambridge ; New York, N.Y. :  Cambridge University Press,  1996 . xii, 404 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Človek - dejiny - kultúra / [editor Ľubomír Belás]   .  Prešov :  Prešovská univerzita, Filozofická fakulta,  2007 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dějiny filosofie. III., Od Ockhama k Suárezovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017 . 599 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Dějiny filosofie. IV., Od Descarta k Leibnizovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2018 . 465 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Descartovo a Spinozovo pojetí substance [rukopis] / Zdeněk Laštovička   .  2014 . 42 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ex definitione : pansofické pojmy J.A. Komenského a jejich dobové kontexty : studie Martinu Steinerovi / Lenka Řezníková a Vladimír Urbánek (eds.)   .  Praha : Filosofia, 2017 . 360 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Fikcionalism novověké filosofie zvláště u Humea a Kanta = [Fictions of Imagination : Hume and Kant] / Ferdinand Pelikán   .  V Praze :  Fr. Borový,  1929 . 207 - [I] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. The history of scepticism : from Savonarola to Bayle / Richard H. Popkin   .  Oxford ; New York :  Oxford University,  c2003 . xxiv, 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000