Search results

 1. A. Krátké pojednání o Bohu, člověku a jeho blahu ; B. Listy / Benedikt de Spinoza ; [spis A] z nizozemského jazyka přeložil František Kalda, [spis B] z latiny přeložil Josef Hrůša   .  V Praze : nákladem České akademie věd a umění, 1932  V Praze : tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České akademie věd a umění a Českého vysokého učení technického v Praze . xii, 276 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Alternativy (dějin) filosofie / Zdeněk Kratochvíl   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020 . 444 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bene scripsisti- : filosofie od středověku k novověku : sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka / editoři Jiří Beneš, Petr Glombíček, Vladimír Urbánek   .  Praha :  Filosofia,  2002 . 340 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. The Cambridge companion to Descartes / edited by John Cottingham   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  c1992 . xii, 441 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. The Cambridge companion to Hobbes / edited by Tom Sorell   .  Cambridge ; New York, N.Y. :  Cambridge University Press,  1996 . xii, 404 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Co víte o novověké filozofii / Vladimír Čechák, Milan Sobotka, Jaroslav Sus   .  Praha :  Horizont,  1984 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E90/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. The continental philosophy reader / edited by Richard Kearney and Mara Rainwater   .  London :  Routledge,  c1996 . xiv, 481 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Čínská filosofie v novověké evropské filosofii / Artur Zempliner   .  Praha : Academia nakladatelství Československé akademie věd, 1966 . 211 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 9. Človek - dejiny - kultúra / [editor Ľubomír Belás]   .  Prešov :  Prešovská univerzita, Filozofická fakulta,  2007 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Dějiny filosofie. III., Od Ockhama k Suárezovi / Frederick Copleston ; z anglického originálu A history of philosophy ... přeložila Jana Odehnalová   .  Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2017 . 599 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.