Search results

 1. AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. Speciální dokumenty / Pracovní skupina pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin ... [et al.]   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2000 . 8, [10] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Analýza normotvorby na místní úrovni / Klára Filipovská   .  2019 . 43 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Aplikace nové normy SA 8000 o sociální odpovědnosti do stavební společnosti [rukopis] / Michaela Sattlerová   .  2011 . 61l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Bezbariérové užívání staveb : metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb / Renata Zdařilová   .  Praha :  ČKAIT : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  2011 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 13-16.
  article
 6. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 11-15.
  article
 7. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 11-15.
  article
 8. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením / [Irena Šestáková ... et al.]   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  2012 . 86 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. ČSN 75 2106 : hrazení bystřin a strží   .  Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 23 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/100
 10. ČSN CEN ISO/TS 17892-4 : geotechnický průzkum a zkoušení : laboratorní zkoušky zemin. Část 4, Stanovení zrnitosti zemin   .  Praha :  Český normalizační institut,  2005 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100