Search results

 1. Aeróbna biodegradácia TCE a DCE - nové poznatky / Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 47-50.
  article
 2. Analýza odpadového hospodářství vybraného průmyslového podniku / Aneta Kunertová   .  2018 . 90 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Aplikace geofyzikálních metod pro přípravu a monitoring sanačních prací - skládka odpadů na lokalitě Nový Rychnov / Jaroslav Bárta, Vladimír Budinský, Radka Fürychová   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 25-31.
  article
 4. Asbestos waste management guidance : generation, transport, disposal / [ed.] United States Environmental Protection Agency   .  Washington, DC :  United States Environmental Protection Agency,  1985 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Biologische Testverfahren zur Feststellung gefährlichen Abwassers im Sinne ő 7a WHG : Forschungsbericht 102 05 147 UBA-FB 95-072 / Wolfgang Börnert [et al.] ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 117 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Corrective action : technologies and applications : seminar publication / [edited by] United States Environmental Protection Agency   .  Cincinnati :  United States Environmental Protection Agency,  1989 . x, 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. The economics of hazardous waste and contaminated land / edited by Hilary Sigman   .  Cheltenham :  Edward Elgar,  2008 . xxi, 489 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Efektivní nakládání s odpady v potravinářském průmyslu firmy Mondelez International / Michaela Novotná   .  2015 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Fighting toxics : a manual for protecting your family, community, and workplace / ed. Gary Cohen, John O'Connor   .  Washington, DC :  Island Press,  1990 . 344 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 10. Geo-resources and environment : proceedings of the fourth international symposium, held in Hannover, Fed. Rep. of Germany, an the Federal institute for geosciences and natural resources : october 16-18, 1985 / ed. F. Bender   .  Stuttgart :  Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung,  1986 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.