Search results

 1. Antropogenní vlivy působící na populaci Lacerta viridis viridis v chráněném přírodním výtvoru Želinský meandr / [rukopis] Jolanta Vondrová   .  1997 . 57 s., 36 s. obr. a text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Avifauna Novozámeckého rybníka / [rukopis] Věra Netolická   .  1995 . 57 s., 10 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Botanický průzkum rezervací Plešivec a Vrkoč v CHKO České středohoří / [rukopis] Jana Štěpánková   .  1998 . 50 s., 15 s. obr., m. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Česko - chráněná uzemí přírody [kartografický dokument] : 1:500 000 / vydal a zpracoval SHOCart   .  Zádveřice :  SHOCart,  2003 . 1 mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Distribution of wireworms of click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the soil of forest ecosystems of the Kienhaida Nature Reserve (Ore Mountains) = Zastoupení drátovců kovaříkovitých (Coleoptera, Elateridae) v půdě lesních ekosystémů Přírodní rezervace Kienhaida (Krušné hory) / Emanuel Kula, Petr Švarc   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 64-72.
  article
 6. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek I, Českomoravská vrchovina - Polom, Žákova hora = Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic. Volume I, Českomoravská vrchovina Upland - Polom, Žákova hora Mt. / Tomáš Vrška ... [et al.]   .  Praha :  Academia,  2002 . 213 s., [24] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Svazek II, Lužní lesy - Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina = Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic. Volume II, Floodplain forests - Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina / Tomáš Vrška ... [et al.]   .  Praha :  Academia,  2006 . 214 s., [24] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Floristická inventarizace Chřibské Kamenice na území CHKO Labské pískovce / [rukopis] Lucie Beilová   .  1996 . 49 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Floristický průzkum PR Trupelník a PR Dřínek a jejich nejbližšího okolí [rukopis] / Anna Honsová   .  2011 . 94 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Geologické zajímavosti Libereckého kraje / Petr Kühn ; [fotografie Bělohradský Vl. ... et al.]   .  Liberec :  Liberecký kraj, resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky,  2006 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000