Search results

 1. 150 let Slovanského sjezdu (1848) : historie a současnost : sborník referátů z vědeckého kolokvia 11. června 1998 v Praze / [uspořádal Václav Veber]   .  Praha :  Národní knihovna,  2000 . 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Abychom nezapomínali : příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949 / Antonín Hluštík   .  Louny :  Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí : Městská knihovna Louny,  2010 . 87 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Albánci a Makedonská republika (1991-2014) / Přemysl Rosůlek   .  Praha : Libri, 2015 . 395 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 339 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 5. Cesta do Wannsee : konečné řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých zemí / z dokumentů bývalého Československého státního archivu, z výpovědí zaznamenaných Židovským muzeem v Praze a Terezínským institutem, z informací pamětníků a z dalších publikací, studií a dokumentů sestavil Richard Seemann   .  Středokluky :  Zdeněk Susa,  2008 . 309 s., viii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Cesta ke smíření : sdružení sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde : dokumenty 1948-1991 / sestavil Franz Olbert   .  V Praze :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1992 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Cizinci ve vlastní zemi : dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě / René Petráš   .  Praha :  Auditorium,  2012 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten German issue / Francis Dostál Raška   .  Prague :  Karolinum,  2002 . 241 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart (eds.)   .  Praha : NLN : ÚSD, 2019 . 478 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Česko-Saská vysokoškolská iniciativa [elektronický zdroj] : konference 20.11. 2009. 1,2,3   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  [2009] . 1 elektronický optický disk (DVD)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000