Search results

 1. Atributy apoštolů a evangelistů / Ágnes Ráczkevy-Eötvös ; překlad z esperantského originálu: Oldřich Arnošt Fischer   .  Dobřichovice : KAVA-PECH, 2022 . 71 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic : jak se mohou světová náboženství sblížit / Jeho Svatost Dalajláma ; přeložila Klára Meissnerová   .  Praha : Maitrea, 2015 . 169 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Cesty božstev : otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku / Jakub Havlíček   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 1 online zdroj (223 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Cesty božstev
 4. Co se děje ve svátostech? : 25 otázek a odpovědí / Les Miller ; z anglického originálu 25 questions about the sacraments ... přeložil Jiří Gračka   .  V Praze : Karmelitánské nakladatelství, 2021 . 65 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Continuity and discontinuities of religious memory in the Czech Republic / Jan Váně, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hásová   .  Brno : Barrister & Principal, 2018 . 254 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 6. Dějiny judaismu / André Chouraqui ; [z francouzštiny přeložila Alena Bláhová]   .  Praha :  Victoria Publishing,  1995 . 86 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 7. Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou ; Dopis ve věci Průvodce tápajících / Šem Ṭov ben Josef ibn Falaquera ; z hebrejštiny přeložil a úvodní studií opatřil Milan Žonca   .  Praha : Filosofia, 2021 . 80 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Encyklopedie nových náboženství : nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita / editor Christopher Partridge ; editor českého vydání Zdeněk Vojtíšek ; [z anglického originálu ... přeložili Zdeněk Vojtíšek ... et al.]   .  V Praze :  Knižní klub,  2006 . 446 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 9. Evropské Vánoce : v tradicích lidové kultury / Eva Večerková, Věra Frolcová   .  Praha :  Vyšehrad,  2010 . 516 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr10/000
 10. Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby / Bohumil Zlámal   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2013 . 267 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.