Search results

 1. Praktický judaismus / Jisra'el Me'ir Lau ; [z anglického vydání ..., s přihlédnutím k hebrejskému vydání ... přeložil Jiří Blažek]   .  Praha : P3K, 2012 . 1 online zdroj (363 stran, 24 stran nečíslovaných obrazových příloh)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Praktický judaismus
 2. Židovské tradice a zvyky / Bedřich Nosek, Pavla Damohorská   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 . 258 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000