Search results

 1. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií / Jakub Pivarč, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,  2012 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Aurelius Augustin očima generace 21. století / Blanka Strašíková   .  Praha :  Karolinum,  2002 . 54 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Bludiště pravé víry : sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách / Alexander Patschovsky ; přeložila Blanka Pscheidtová ; výbor sestavil, odbornou revizi překladu provedl a doslovem doprovodil František Šmaheů   .  Praha: Argo, 2018 . 355 stran, 4 strany obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Masaryk a česká Katolická moderna / Marek Šmíd   .  Brno :  L. Marek,  2007 . 254 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Masaryk iritující a fascinující / Ctirad Václav Pospíšil   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 306 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Náboženské eseje Maxe Zweiga : Das Shylock Problem = Problém Shylock a Religion und Konfession = Náboženství a konfese / Ivana Cahová   .  Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015 . 113 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Rilke und die Religion / Günter Schiwy   .  Frankfurt am Main :  Insel,  2006 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 8. Senioři a spiritualita : duchovní potřeby v každodenním životě / Věra Suchomelová   .  Praha : Návrat domů, [2016]  ©2016 . 303 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Skutečný a Přítomný : [myšlenkový svět C.S. Lewise] / Leanne Payneová   .  Praha :  Návrat domů,  c2006 . 156 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Věcná argumentace : jak debatovat o islámu / Bill Warner ; přeložilo a vydalo CSPI International   .  Brno : CSPI International, 2017 . 76 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000