Search results

 1. Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic : jak se mohou světová náboženství sblížit / Jeho Svatost Dalajláma ; přeložila Klára Meissnerová   .  Praha : Maitrea, 2015 . 169 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Čeští evangelíci a toleranční patent : Sborník přednášek ze sympozia k 200. výročí tolerančního patentu [uspoř.] Komenského evangelickou bohosl. fak v Praze 22. a 23. května 1981 / Uspoř. Amedeo Molnár ; Josef Smolík   .  Praha :  Ústřední církevní nakladatelství,  1982 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Doba náboženské koexistence a tolerance / Josef Válka   .  Přerov :  Muzeum Jana Amose Komenského,  1995 . 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Dopis o toleranci / John Locke ; [předmluvu napsal a z anglického znění přeložil, poznámkami a ediční poznámkou opatřil Petr Horák ; k vydání připravila Jitka Uhdeová]   .  Brno :  Atlantis,  2000 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě / Eva Melmuková-Šašecí (ed.)   .  Neratovice : Verbum, 2017 . 831 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Husitství na Moravě ; Náboženská snášenlivost ; Jan Amos Komenský / Josef Válka   .  Brno :  Matice moravská,  2005 . 378 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 7. Islám a křesťanství : sborník k poctě Luboše Kropáčka / editor: Zdeněk Vojtíšek   .  [Chomutov] : Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 2019 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Konfessionelle Pluralität als Herausforderung : Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit : Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Joachim Bahlcke, Karen Lambrecht und Hans-Christian Maner   .  Leipzig :  Leipziger Univeristätsverlag,  2006 . 663 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Kořeny náboženské svobody a tolerance = Roots of the religious freedom and toleration / Klára Schejbalová   .  2018 . 54 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Listář k dějinám náboženských blouznivců českých v století XVIII. a XIX. Část II., Od roku 1811-1907 / prací Ant. Rezka a J.V. Šimáka   .  V Praze :  nákladem České akademie věd a umění,  1934 . S. 276-820, [1] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000