Search results

 1. Architektura ve službách motorismu / [autoři Petr Vorlík (ed.) ... et al.]   .  V Praze :  Výzkumné centrum průmyslového dědictví : Fakulta architektury ČVUT,  c2013 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Automobilismus a česká společnost / Jan Štemberk, Ivan Jakubec, Bohuslav Šalanda   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020 . 315 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. F.A. Elstner - muž činu : Aerovkou do Afriky, Popularem do Ameriky, Minorem k rovníku-- / Jan Tuček   .  Praha :  Grada,  2015 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Garáže : meziválečné garáže v Čechách : zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury / Petr Vorlík   .  V Praze :  Výzkumné centrum průmyslového dědictví : Fakulta architektury ČVUT,  c2011 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Jak přišli koně pod kapotu / Adolf Kuba   .  Praha :  Nadas,  1988 . 185 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, ve kterém všeliký lidský kvalt na expositio, katastrofu a peripetii bohyně Velocitas rozvržen se předvádí, item o lidské rychlosti vyložení, jakož i četné důkazy o existenci ďábla a kterak aurea praxis silovozy a létadla ovládajících lidí v aura praxis smrti na konec proměněna bývá : spolu s novými písněmi o posledních věcech chaufferů a člověka vůbec / doložené a vydané skrze dřevorytce Josefa Váchala ; [doslov a faktografie Jiří Olič]   .  Praha :  Pragma,  2012 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Kraj Liberecký : Popis silnic (itinerář) na Liberecku / Sest. Ludmila Menclová, František Patočka, Jiřina Musilová a pracovníci Automotoklubu v Praze a v Liberci ; [Předml.:] Ludmila Menclová   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1956 . 93, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Motorismus v normalizačním Československu [rukopis] / Roman Kugl   .  2009 . 95 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Některé otázky dopravy a motorismu ve vztahu k životnímu prostředí / Autor: kol., ved. Jaroslav Dvořák ; Předml.: Jarmila Maršálková   .  Praha :  SNTL,  1976 . 66, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Skrytá vizualita motorismu ve fotografii [rukopis] / Petr Bača   .  2012 . 55 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100